Search Results

#Sanat ve Güzellik Tasavvuru

If you haven't found what you needed, try a search.

Sanat ve Güzellik Tasavvuru / M.Ertuğrul İncekul

Mehmet Akif’e göre “Sanat bütün insandır.” Eflatun ise “Sanat kopyanın kopyasıdır.” der. Sanat dolayısıyla güzellik tasavvurumuz, aslında hayatı ve varlığı anlayış biçimimizdir. Sanat, varoluşu keşfe uğraşan müthiş...