Dâüssıla, Gurbet ve Kurbet

Gurbet zordur. Hele bayram sabahları… Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı o gün gurbet, yürekte sızı, gözlerde yaş demektir. Diğer adıyla dâüssıla denen gurbet, vatan toprağının rayihasının burnunda tütmesi demektir. Evet, vatansız, yersiz, yurtsuz birinin yanında gur-bet, çölde bir damla suya muhtaç insana nispetle yüreklere akan âbı hayat misali bir kelime olsa bile insan ruhunda hasret ve hicran demektir.

“Dâüssıla, Gurbet ve Kurbet” , Recep Atıcı’nın yeni yazısı Şeb-i Yelda Ocak ayında 9.sayımızda.

- Advertisement -